REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA
KORLAB Laboratoria Medyczne sp. z o.o. sp. k.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.


§ 1

1. Karta Stałego Klienta upoważnia jej właściciela oraz najbliższą rodzinę (współmałżonka, dzieci) do korzystania z 10 % zniżki na badania laboratoryjne wykonywane przez KORLAB Laboratoria Medyczne sp. z o.o. sp. k. na terenie całego kraju.
2. Zniżce podlegają tylko badania wykonywane przez KORLAB Laboratoria Medyczne sp. z o.o. sp. k.
3. Osoba posiadająca Kartę jest zobowiązana każdorazowo do okazania jej w Punkcie Pobrań przy wykonaniu badań laboratoryjnych.
4. Zniżce nie podlegają badania wykonywane u podwykonawców.

§ 2

1. Kartę Stałego Klienta może otrzymać osoba pełnoletnia, korzystająca odpłatnie z usług Laboratorium.
2. Karta Stałego Klienta jest przeznaczona wyłącznie dla klientów indywidualnych.

§ 3

Warunkiem uzyskania Karty Stałego Klienta jest jednorazowe wykonanie badań laboratoryjnych za kwotę minimum 200 złotych brutto.

§ 4

Karta jest wydawana na czas nieokreślony.

§ 5

Wysokość zniżek z dwóch lub więcej Kart Stałego Klienta nie sumuje się.

§ 6

Udzielona zniżka nie sumuje się z innymi zniżkami i promocjami.

§ 7

1. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację jej lub jej właściciela, nie będzie honorowana.
2.W razie zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Stałego Klienta, Karta nie podlega wymianie.

§ 8

Karta jest wydawana w siedzibie Laboratorium w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solskiego 15.

§ 9

1. KORLAB Laboratoria Medyczne sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.
2. KORLAB Laboratoria Medyczne sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Karty Stałego Klienta.