WIZYTY_DOMOWE WIZYTY_DOMOWE – KORLAB Laboratoria Medyczne

WIZYTY_DOMOWE

Wizyty domowe

Pobranie materiału w domu Pacjenta jest możliwe na terenie Rudy Śląskiej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty domowej z Kierownikiem Laboratorium.

WIZYTY_DOMOWE