KARTA_STAŁEGO_KLIENTA KARTA_STAŁEGO_KLIENTA – KORLAB Laboratoria Medyczne

KARTA_STAŁEGO_KLIENTA

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta upoważnia jej właściciela oraz najbliższą rodzinę (współmałżonka, dzieci) do korzystania z 10% zniżki na badania laboratoryjne wykonywane przez KORLAB Laboratoria Medyczne Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na terenie całego kraju. Warunkiem uzyskania Karty Stałego Klienta jest jednorazowe wykonanie badań laboratoryjnych za kwotę minimum 200 złotych brutto.
Osoba posiadająca Kartę jest zobowiązana każdorazowo do okazania jej w Punkcie Pobrań przy wykonaniu badań laboratoryjnych.
Regulamin Karty Stałego Klienta

KARTA_STAŁEGO_KLIENTA
KARTA_STAŁEGO_KLIENTA