POLITYKA_JAKOSCI POLITYKA_JAKOSCI – KORLAB Laboratoria Medyczne

POLITYKA_JAKOSCI

Polityka jakości

System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony aby stworzyć organizacyjne warunki dla umacniania pozycji Rudzkiego Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego jako renomowanego dostawcy usług w zakresie diagnostyki medycznej. Naszym dążeniem jest osiągnięcie umiejętności i gotowości technicznej pozwalającej na spełnienie coraz wyższych wymagań jakościowych przy najpełniejszym wykorzystaniu umiejętności zatrudnionych pracowników oraz racjonalizacji kosztów. Doskonalenie naszego Systemu Zarządzania Jakością służyć będzie pełniejszemu rozpoznaniu oczekiwań i wymagań klienta.

Polityka Jakości

System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony aby stworzyć organizacyjne warunki dla umacniania pozycji Rudzkiego Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego jako renomowanego dostawcy usług w zakresie diagnostyki medycznej. Naszym dążeniem jest osiągnięcie umiejętności i gotowości technicznej pozwalającej na spełnienie coraz wyższych wymagań jakościowych przy najpełniejszym wykorzystaniu umiejętności zatrudnionych pracowników oraz racjonalizacji kosztów. Doskonalenie naszego Systemu Zarządzania Jakością służyć będzie pełniejszemu rozpoznaniu oczekiwań i wymagań klienta.