Korlab - Najwyższa jakość badań!
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008
Nr 0198 100 00289
Przedmiot działalności
Laboratorium Medyczne jest placówką wielospecjalistyczną. Zastosowana aparatura badawczo-pomiarowa posiada certyfikaty potwierdzające jej przydatność do wykonania badań. Stosowane odczynniki i materiały referencyjne opatrzone są znakiem CE i posiadają certyfikaty jakości.
W Laboratorium znajdują zastosowanie tyko te metody badawcze, które gwarantują spełnienie wymagań klientów dotyczących wiarygodności otrzymanego wyniku.
Wszystkie wyniki badań są akceptowane w systemie komputerowym przez diagnostę laboratoryjnego, oraz autoryzowane przez personel pełniący nadzór nad jakością wykonywanych usług.
Wszystkie procesy mające zasadniczy wpływ na wiarygodność wyniku są opisane i ujęte w procedury operacyjne, których znajomość jest podstawowym warunkiem stawianym zatrudnionemu personelowi. System taki zapewnia uporządkowany styl pracy.

Oferujemy badania z zakresu:
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Biochemii
 • Analityki ogólnej
 • Serologii
 • Immunodiagnostyki
 • Markerów nowotworowych
 • Białek
 • Diagnostyki chorób zakaźnych
 • Diagnostyki żółtaczek
 • Autoimmunologii
 • Leków
 • Bakteriologii
 • Alergologii
 • Badań cytologicznych
 • Badań histopatologicznych
 • Narkotyków w moczu
Strona główna | O laboratorium | Polityka jakości | Oferta | Nowości | Dla pacjenta | Wykaz badań | Rabaty | Współpraca | Do pobrania | Oferty pracy | Kontakt