Korlab - Najwyższa jakość badań!
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008
Nr 0198 100 00289
Historia
1 września 1993 powstaje samodzielna prywatna placówka - Laboratorium Analityki Medycznej w Katowicach na ulicy Ułańskiej 11. Laboratorium to obejmuje swoim zasięgiem działania Katowice, Rudę Śląską, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, Mikołów i Pilchowice. 1 grudnia 2000 roku w wyniku kompleksowej restrukturyzacji lecznictwa ambulatoryjnego, powstaje NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno - Bakteriologiczne przy ulicy Solskiego 15 w Rudzie Śląskiej. W 2004 roku zostaje wdrożony wspólny system teleinformatyczny, łączący obie jednostki i pozwalający na ich pełną komunikację i współdziałanie. Laboratoria systematycznie zostają doposażone w najnowszy sprzęt badawczy co pozwala na ciągłe podnoszenie jakości usług oraz poszerzanie panelu wykonywanych badań.Osiągnięcia

Obecnie siedziba Laboratorium w Rudzie Śląskiej przy ul. Solskiego 15, posiada 360 m kwadratowych powierzchni. Siedziba Laboratorium obsługuje około 100 kontrahentów oraz posiada sieć punktów pobrań.
W ciągu 21 lat zdobyliśmy wiele doświadczeń a Laboratorium powiększyło się o pracownie terenowe znajdujące się w Katowicach, Piekarach Śląskich i Opolu. Również wokół pracowni terenowych powstała sieć punktów pobrań obsługujących zarówno osoby prywatne jak i kontrahentów. Obecnie Laboratorium zatrudnia 66 osób, wśród których znajdują się osoby z tytułem magistra lub doktora oraz specjaliści I i II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii. Laboratorium zajmuje się świadczeniem usług laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej o bardzo dużym zakresie wykonywanych badań. Na dzień dzisiejszy panel oznaczeń obejmuje ok. 200 pozycji i jest stale poszerzany i aktualizowany.Jakość
Jakość jest jednym z filarów naszej działalności. Cały proces diagnostyczny jest monitorowany i kontrolowany dla otrzymania jak najwyższej wiarygodności wydawanych wyników. Stale uczestniczymy w programach zewnętrznej kontroli jakości, takich jak: POLMICRO, Kontrola Łódzka, Międzynarodowa Kontrola EUROIMMUN, i inne. Na wysoką jakość wpływa korzystanie przez Laboratorium wyłącznie z aparatury renomowanych dostawców takich jak Abbott, ROCHE, SIEMENS czy BioMerieux oraz oryginalnych odczynników. Każda metoda i każda pracownia posiada odpowiednie programy kontroli jakości. Cała ta procedura wspomagana jest przez system komputerowy.
Usługi na najwyższym europejskim poziomie oraz wysokie kwalifikacje pracowników Laboratorium, a także ich rzetelność i doświadczenie zawodowe nieustannie umacniają pozycję Laboratorium na rynku, zyskując wielu nowych klientów / pacjentów.
O jakości oferowanych usług w zakresie diagnostycznych badań medycznych najlepiej świadczy zadowolenie naszych klientów / pacjentów oraz przyznawane certyfikaty. W celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz zaspokajania bieżących i przyszłych potrzeb klientów / pacjentów, Laboratorium wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością [QMS] zgodny z normą EN-PN 9001:2008.

Strona główna | O laboratorium | Polityka jakości | Oferta | Nowości | Dla pacjenta | Wykaz badań | Rabaty | Współpraca | Do pobrania | Oferty pracy | Kontakt