Korlab - Najwyższa jakość badań!
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008
Nr 0198 100 00289


System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony aby stworzyć organizacyjne warunki dla umacniania pozycji Rudzkiego Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego jako renomowanego dostawcy usług w zakresie diagnostyki medycznej.Naszym dążeniem jest osiągnięcie umiejętności i gotowości technicznej pozwalającej na spełnienie coraz wyższych wymagań jakościowych przy najpełniejszym wykorzystaniu umiejętności zatrudnionych pracowników oraz racjonalizacji kosztów.
Doskonalenie naszego Systemu Zarządzania Jakością służyć będzie pełniejszemu rozpoznaniu oczekiwań i wymagań klienta.


Strona główna | O laboratorium | Polityka jakości | Oferta | Nowości | Dla pacjenta | Wykaz badań | Rabaty | Współpraca | Do pobrania | Oferty pracy | Kontakt